Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home

Сообщение об изменениях в составе должностных лиц Банка

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНТЕРБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 14358604
3. Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 455-93-68 (044) 455-93-67
5. Електронна поштова адреса: d.vlashyn@interbank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.interbank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" від 10.02.2014 р. (Протокол №60 від 10.02.2014 р.) було достроково припинено повноваження членів Наглядової ради Банку та членів Ревізійної комісії Банку в повному складі:
Голова Наглядової ради - Віговська Людмила Василівна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на зазначеній посаді протягом восьми місяців.
Член Наглядової ради - Мелкон'янц Сергій Олександрович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на зазначеній посаді протягом восьми місяців.
Член Наглядової ради - Коханчук Галина Валеріївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на зазначеній посаді протягом восьми місяців.
Голова Ревізійної комісії - Лисенко Тетяна Анатолівна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на зазначеній посаді протягом восьми місяців.
Член Ревізійної комісії - Радзіховський Валерій Леонідович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на зазначеній посаді протягом восьми місяців.
Член Ревізійної комісії - Галуза Віталій Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на зазначеній посаді протягом восьми місяців.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" від 10.02.2014 р. (Протокол №60 від 10.02.2014 р.) було обрано Наглядову раду Банку строком на 3 роки та Ревізійну комісію строком на 5 років відповідно до Статуту Банку у наступному складі:
Голова Наглядової ради - Косенко Ніна Олександрівна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: нуль акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років трудової діяльності: 10.07.2008 по 08.11.2011 СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТІЯ", Заступник Генерального директора - головний андерайтер, з 05.12.11 по 16.08.13. Приватне акціонерне товариство "Європейський Страховий Союз", Заступник Голови Правління, з 18.12.2013 року СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТІЯ", Заступник Генерального директора - головний андерайтер.
Член Наглядової ради - Лисенко Тетяна Анатолівна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 1 (одна) шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років трудової діяльності: 02.04.2007 - 03.08.2009: Державна Іпотечна Установа, головний бухгалтер; 04.08.2009 - 31.08.2010: ТДВ "СТ "Авеста Страхування", головний бухгалтер, заступник директора, директор; 02.09.2010 - по теперішній час: ТОВ "Т-АУДИТ", директор.
Член Наглядової ради - Бойко Марія Сергіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: нуль акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років трудової діяльності: 02.01.2006 - 10.10.2006 - ЗАТ "Екопром", юрисконсульт; з жовтня 2006 по лютий 2010 р працювала юрисконсультом в комерційних структурах за строковими трудовими договорами; 04.02.2010 -24.05.2012 - ПАТ "Укргазбуд", заступник начальника юридичного відділу: 11.06.2012 - 01.11.2013 - ТОВ "Б-51", заступник директора; 01.11.2013 - по теперішній час - ТОВ "Б-52", заступник директора.
Голова Ревізійної комісії - Прокудіна Олександра Георгіївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: нуль акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років трудової діяльності: 11.12.2007р. - 01.02.2011р. Дніпропетровська філія ПАТ "Експрес Банк", начальник відділу фінансового моніторингу; 02.02.2011р. - 17.09.2012р. ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" начальник відділу фінансового моніторингу; 01.08.2013р. - 29.11.2013р. ТОВ "Агрофірма Росток", начальник внутрішнього аудиту; 02.12.2013р. по теперішній час, ПРАТ "МЕТАЛ ЮНІОН", начальник відділу аудиту небанківських фінансових напрямків.
Член Ревізійної комісії - Задоя Геннадій Петрович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: нуль акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років трудової діяльності: 02/2014 - ПрАТ "Метал Юніон", Начальник відділу бюджетування, фінансового контролю та ризик-менеджменту; 10/2010-11/2013 Агентство з міжнародного розвитку, фінансовий департамент, заступник головного бухгалтера, PR ACC- бухгалтер проектів.
Член Ревізійної комісії - Джум Оксана Святославівна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: нуль акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років трудової діяльності: з січня 2014 р. - заступник начальника Служби внутрішнього аудиту ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; з квітня 2012 р. по січень 2014 р. - ПАТ "ТЕРРА БАНК", заступник начальника Служби внутрішнього аудиту; з лютого 2005 р. по квітень 2012 р. - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК"; з жовтня 2008 р.- начальник Управління внутрішнього аудиту.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" Свірідов Є. Ю.

11.02.2014 р.

18 Февраль, 2014 09:23 / Просмотров: 2294 /
 
 Поиск
© 2017 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"