Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб Банку

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНТЕРБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 14358604
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ В. Гетьмана, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 455-93-68 (044) 455-93-67
5. Електронна поштова адреса: d.vlashyn@interbank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.interbank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

     Рішенням Наглядової ради ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" від 29.01.2014 р. (Протокол засідання Наглядової ради №05 від 29.01.2014 р.) 30.01.2014 р. припинено повноваження члена Правління Романцової Катерини Володимирівни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку із її звільненням з посади заступника Голови Правління ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" за власним бажанням.
     Романцова Катерина Володимирівна часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу №07-к від 29.01.2014 р. Перебувала на зазначеній посаді протягом 10-ти місяців. Замість звільненої особи на зазначену посаду нікого призначено не було.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"                Свірідов Є. Ю.

       30.01.2014 р.

3 Февраль, 2014 15:38 / Просмотров: 379 /
 
 Пошук
© 2018 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"