Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

09 квітня 2012 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" від 09.04.2012 р. (Протокол №57 від 09.04.2012 р.) були прийняті наступні рішення:
Достроково припинити повноваження Наглядової ради Банку та Ревізійної комісії Банку в повному складі:
Голова Наглядової ради – Карл Хакан Каллакер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 10 шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На вказаній посаді перебував протягом 6 місяців.
Член Наглядової ради – Конча Сергій Андрійович. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Конча Сергій Андрійович є представником акціонера ТОВ "МБЦ" (володіє часткою в статутному капіталі 0,00277%) в Наглядовій раді Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На вказаній посаді перебував протягом 6 місяців.
Член Наглядової ради – Воронович Яна Генадіївна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,5%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 3424750 шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На вказаній посаді перебувала протягом 6 місяців.
Голова Ревізійної комісії – Пономарьова Галина Іванівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000036%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 5 шт. простих іменних акцій. На вказаній посаді перебувала протягом 6 місяців.
Член Ревізійної комісії – Семак Аліна Володимирівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,5%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 3424750 шт. простих іменних акцій. На вказаній посаді перебувала протягом 6 місяців.
Член Ревізійної комісії – Даліте Потялюнайте. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Даліте Потялюнайте є представником акціонера ТОВ "МБЦ" (володіє часткою в статутному капіталі 0,00277%) в Ревізійній комісії Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На вказаній посаді перебувала протягом 6 місяців.

Обрати Наглядову раду строком на 3 роки та Ревізійну комісію строком на 5 років відповідно до Статуту Банку у наступному складі:
Голова Наглядової ради – Карл Хакан Каллакер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000277%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 10 шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової діяльності: з квітня 2002 р. по вересень 2002 р. – Тимчасовий Головний Адміністратор (СЕО) та член Правління Raiffeisen Bank Polska S.A., Warsaw, Poland; з липня 2006 р. – Директор ПІРМА АБ.
Член Наглядової ради – Конча Сергій Андрійович. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Конча Сергій Андрійович є представником акціонера ТОВ "ЗЕМБУ" (володіє часткою в статутному капіталі 0,00139%) в Наглядовій раді Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової діяльності: з лютого 2005 р. по листопад 2005 р. – юрист фірма "Д.И.М.", з лютого 2006 р. по 2011 р. – Директор ТОВ "УКІО Банк Лізинг".
Член Наглядової ради – Воронович Яна Генадіївна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,5%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 3424750 шт. простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової діяльності: з 14.06.2001 р. – юрисконсульт ТОВ "УКІО Банк Лізинг".
Голова Ревізійної комісії – Пономарьова Галина Іванівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000036%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 5 шт. простих іменних акцій. Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової діяльності: з 1997 р. по 1999 р. – Головний бухгалтер Київської радіотехнічної школи ТСО України, з 1999 р. – Головний бухгалтер підприємства "Центральний будинок ТСО України".
Член Ревізійної комісії – Семак Аліна Володимирівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,5%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій посадовій особі: 3424750 шт. простих іменних акцій. Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової діяльності: з 2006 р. – менеджер ТОВ "УКІО Банк Лізинг".
Член Ревізійної комісії – Даліте Потялюнайте. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Даліте Потялюнайте є представником акціонера ТОВ "ЗЕМБУ" (володіє часткою в статутному капіталі 0,00139%) в Ревізійній комісії Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які посадова особа обіймала протягом трудової діяльності: з травня 2010 р. – Керівник групи підтримки Управління фінансів Balkan Investment Bank AD Банья Лука, Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина.

12 Апрель, 2012 13:56 / Просмотров: 1188 /
 
 Пошук
© 2019 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"