Контакты Карта сайта Ua Ru Eng Home Home
Інформаційні сторінки » Кредити юридичним особам

Кредити юридичним особам.

ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" - універсальна фінансово-банківська установа, що представляє спектр високоякісних банківських послуг. Розумно-консервативний, зважений підхід до питань кредитування дозволили заслужити репутацію надійного, стабільного і високопрофесійного банку. Банк успішно реалізує ряд кредитних програм, підприємств малого і середнього бізнесу, що дозволяють здійснювати ефективне кредитування, як в національній, так і в іноземній валюті.
З щирим бажанням налагодити взаємовигідні партнерські відносини у сфері кредитування і аналогічних послуг між нашим банком і Вашою шанованою компанією ПАО КБ " Интербанк" уявляє Вам коротку інформацію про нижчезгадані кредитні продукти банку, які враховують реальні потреби і умови роботи українських підприємств:

КОМЕРЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ:

У сфері комерційного кредитування ПАО КБ " Интербанк" здійснює кредитування підприємств і організацій на поповнення обігових коштів(в т.ч. для виконання зобов'язань перед контрагентами) і придбання(модернізацію) нерухомості.

Банк пропонує наступні види комерційного кредитування:

Кредитування на поповнення обігових коштів.

ПАТ КБ " Інтербанк" надає кредити в національній і іноземній валюті на строк до 1 року для поповнення обігових коштів в наступних формах:

Кредит в разовому порядку дає можливість підтримати безперервність господарського процесу на підприємстві шляхом единоразового покриття тимчасового розриву між надходженнями грошових коштів від покупців і здійсненням необхідних оплат постачальникам товарів, сировини, енергоносіїв і тому подібне.

Кредитування у вигляді відкритої кредитної лінії дозволяє багаторазово покривати вищезгадані тимчасові розриви між надходженнями грошових коштів і здійсненням необхідних оплат на протяг терміну дії кредитного договору шляхом видачі окремих траншей в межах встановленого ліміту кредитної лінії.
 Ця форма кредитування надає можливість упродовж певного терміну періодично отримувати позикові кошти без укладення декількох кредитних договорів або додаткових угод до вже діючого договору.

Короткострокове кредитування в іноземній валюті надає можливість своєчасно і оперативно виконати зобов'язання перед іноземними контрагентами по зовнішньоекономічних контрактах. Кредитування здійснюється на строк до двох банківських днів без оформлення забезпечення під виручку, що поступає на поточний рахунок клієнта, в національній валюті в сумі еквівалентній сумі кредиту і відсотків за користування ним.

Іпотечний кредит дає можливість підприємству або організації придбати(приватизовувати) виробничу, торгову, офісну і іншу нерухомість з наданням як запорука нерухомості, що купується.

ПАТ КБ "Інтербанк" звертає Вашу увагу на такий існуючий у нас вид послуг як овердрафтное кредитування клієнтів, за допомогою якого підприємство може не лише значно підвищити свій потенціал, але і поліпшити свою платіжну дисципліну, ділову репутацію, здійснити стабільну, безперебійну роботу.

Овердрафт - короткостроковий кредит терміном дії 1 рік, терміном користування лімітом - 14, 21, 28, 35 днів, що надається банком надійним клієнтам у вигляді оплати платіжних доручень на суму більше залишку на поточному рахунку(виникнення дебетового сальдо) у рамках встановленого ліміту(як правило 15 - 50 т середньомісячної суми надходжень) для ліквідації тимчасового розриву між витратами і надходженнями засобів на поточний рахунок підприємства.

Можливе надання овердрафту з терміном користування лімітом - понад 35 календарних днів..

Основні переваги ОВЕРДРАФТНОГО виду кредитування :

 • ліміт овердрафту переглядається кожен місяць, і може бути збільшений по письмовому зверненню клієнта;
 • може використовуватися для отримання зарплати співробітникам;
 • не вимагає техніко-економічного обгрунтування;
 • відсотки нараховуються тільки на залишок заборгованості(впродовж дня користування кредитними коштами абсолютно безкоштовно);
 • день видачі і день погашення кредитних коштів вважаються як один день, тобто відсотки сплачуються за один день;
 • оплачуючи невеликі відсотки за отримання такого виду кредиту, підприємство завжди може погасити свої податкові борги. Порівнюючи на сьогодні розміри фінансових санкцій, пені і адміністративних штрафів з витратами по обслуговуванню овердрафту, можна стверджувати, що практично кожному підприємству краще притягати овердрафтные кредити, чим сплачувати фінансові санкції за несвоєчасну сплату податків, які виникають вже в перший день після закінчення граничного терміну для погашення податків;
 • попогашення овердрафту робиться автоматично в межах сум залишку засобів на поточному рахунку підприємства на кінець операційного дня банку.

Мультивидове і мультивалютне кредитування у рамках Генеральної кредитної угоди.

Цей вид кредитування розроблений для VIP- клієнтів ПАО КБ " Интербанк" і дозволяє об'єднати усі вищеперелічені види комерційного кредитування. Виходячи з існуючих потреб і перспектив розвитку підприємства визначається загальний кредитний ліміт для клієнта, який фіксується в Генеральній кредитній угоді. У подальшому, в межах уставленого загального ліміту кредитування клієнтові надаються різні по формах і валютам кредити, залежно від поточних потреб підприємства.

Цей вид кредитування дозволяє:

 • значно скоротити документообіг між банком і клієнтом;
 • ефективно використати різні кредитні інструменти залежно від потреб тих, що виникають у клієнта;
 • використати єдину запоруку для забезпечення зобов'язань по різних видах кредитів клієнта.

ГАРАНТІЇ:

Гарантія - специфічний спосіб забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження(гарантійного листа) банком про задоволення вимог(у повній або частковій торбі) правонаделенной сторони, позначеної в письмовому підтвердженні, якщо третя сторона(сторона несе зобов'язання) не виконає своїх зобов'язань, або настануть інші умови, передбачені в угоді про надання гарантії. Гарантія є досить ефективним інструментом забезпечення зобов'язань і дає сторонам, що уклали контракт, упевненість в тому, що укладений контракт буде виконаний або сторони отримають компенсацію при невиконанні іншою стороною умов контракту.

ПАТ КБ " Інтербанк" пропонує клієнтам наступні види банківських гарантій :

Гарантія виконання зобов'язання( договори ) і гарантія платежу - зобов'язання зобов'язання банку, гарантія видана видане по зверненню наказу покупця( продавця ) виплатити продавцеві( покупцеві ) певну суму у разі невиконання покупцем(продавцем) своїх зобов'язань по платі за поставлений товар( зобов'язань по постачанню товару ).

Тендерна гарантія( гарантія забезпечення пропозиції ) - зобов'язання банку, гарантія видане видана по зверненню наказу продавця товарів або послуг, що бере участь в тендері, на користь сторони, що організовує тендер, виплатити останній певну суму при відмові продавця поставити товари або послуги у разі, якщо ним виграний тендер( а також в інших випадках прописаних в тендерній документації учасника торгів ). Наявність цього виду гарантії являється, як правило, обов'язковою умовою участі в тендері.

У завершенні короткого опису кредитних продуктів пропонованих  "Інтербанк" юридичним особам слід зазначити ряд переваг і позитивних особливостей кредитного обслуговування в ПАТ КБ " Інтербанк":

 • індивідуальний підхід до кожного клієнта з визначенням і розробкою найбільш ефективних і зручних пакетів кредитних послуг залежно від потреб і можливостей клієнта;
 • проведення експрес - аналізу для визначення фінансового стану позичальника;
 • оперативне ухвалення рішення по заявці, що поступила, про видачу кредиту і швидке оформлення видачі кредиту;
 • застосування гнучких тарифів в обслуговуванні кредитів;
 • наявність можливості дострокового погашення заборгованості по кредиту без сплати комісій;
 • наявність права позичальника ставити питання про пролонгацію терміну дії кредитного договору;
 • відсутність зобов'язань клієнта по переходу на розрахунково-касове обслуговування;

Слід також відмітити, що ПАО КБ " Интербанк" має тісні партнерські відношення з рядом провідних страхових компаній і оцінних фірм, що дозволяє значно скоротити накладні витрати пов'язані з оформленням кредиту і прискорити процес оформлення необхідних документів.

У разі зацікавленості у взаємовигідній співпраці, детальнішу інформацію про вищезгадані кредитні продукти Ви можете отримати по телефонах: (044) 455-93-60.

 Пошук
© 2019 PJSC COMMERCIAL BANK "INTERBANK"